ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 1 บททั่วไป

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “BILLIARD SPORTS ASSOCIATION OF THAILAND” ใช้อักษรย่อเป็นภาษาไทยว่า “ส.ก.บ.ท.” และใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “BSAT.” ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแล กีฬาบิลเลียด ทั้งในระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ
ข้อ 5. เครื่องหมายสัญญาลักษณ์ของสมาคม คือ รูปปลายคิวจรดที่ลูกสนุกเกอร์สีขาว ซึ่งอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว ด้านบนของรูปมีรูปธงไตรรงค์ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND” สีเหลือง
ข้อ 6. สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย อาคารราชมังคลากีฬาสถาน โซน E4 เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 วันเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com