บัญชีรายชื่อสมาชิกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

# ชื่อสมาชิก ที่อยู่สมาชิก
1 ราชกรีฑาสโมสร เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2652-5000 แฟกซ์ 0-2255-4158
2 British Club 189 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 0-2340-0247
3 ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ 1938 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร.0-2252-6731 ต่อ 158 แฟกซ์ 0-2252-6731 ต่อ 152
4 แม็กซ์ - บี สนุกเกอร์แอนด์พูลเฮ้าส์ 43 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 โทร. 0-2726-3124
5 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล 412/4 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2243-9074
6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2250-5000 แฟกซ์. 0-2250-5511
7 สมาคมอัสสัมชัญ 4810 ถนนพระรามสี่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2390-1062-3 แฟกซ์ 0-2391-5417
8 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา 6/3 ซอยน้อมจิตต์ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
9 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
10 ชมรมสนุกเกอร์ กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
11 TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
12 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
13 ชมรมบิลเลียดและสนุกเกอร์ ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน 4701 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไทย กทม. 10400
14 ชมรมกีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์ สมาคมสโมสร การประปาส่วนภูมิภาค สมาคมสโมสร การประปาส่วนภูมิภาค
72 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
แฟกซ์ 0-2551-8944
15 ชมรมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ กฟภ. ชมรมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ กฟภ.
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2590-5219 แฟกซ์ 0-2590-5206
Go to www.cuethong.com