บัญชีรายชื่อสมาชิกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

# ชื่อสมาชิก ที่อยู่สมาชิก
1 ราชกรีฑาสโมสร เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0181 แฟกซ์ 0-2255-4158
2 สโมสรสีลม เลขที่ 2077 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-1103 แฟกซ์ 0-2319-6821
3 ศิริสุขสปอร์ต คลับ เลขที่ 2080/30 ซอยโอฬาริก ถนนจันทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2287-2733
4 สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ เลขที่ 1938 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2314-7112 แฟกซ์ 0-2319-6099
5 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์
เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6243, 0-2391-8556, 0-2573-0053
แฟกซ์ 0-2390-1987
6 สมาคมชาวอังกฤษ เลขที่ 189 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2234-0247, 0-2234-2592 แฟกซ์ 0-2235-1560
7 สโมสรสหมิตร เลขที่ 200 ตึกที่จอดรถอู่ทอง สวนมะลิ ชั่น 8 ถนนเฉลิมเขตร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2223-5866, 0-2224-7464 แฟกซ์ 0-2223-6397
8 สมาคมพ่อค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิตร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-3300, 0-2221-2228 แฟกซ์ 0-2221-2229
9 ราชตฤนมัยสมาคม เลขที่ 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0020-9 แฟกซ์ 0-2280-0415
10 สโมสรบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0-2262-6064, 0-2249-0491 ต่อ 1174, 0-2262-6275
แฟกซ์ 0-2262-6245, 0-2262-6026
11 สมาคมสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน เลขที่ 1004 สุขุมวิท 50 พระโขนง กรุงเทพฯ
โทร. 0-2311-0831 แฟกซ์ 0-2311-2577, 0-2311-7269
12 สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ กองพัสดุ กรมช่างอากาศบางซื่อ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2534-4790, 08-1612-1362
แฟกซ์ 0-2241-1385, 0-2243-4414
13 ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ เลขที่ 18 ซอยโปโล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-6731, 0-2752-0047
แฟกซ์ 0-2253-5389, 0-2752-0008
14 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล เลขที่ 412/4 ชั้น 3 อาคารเมมโมเรียล ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-9074-5
แฟกซ์ 0-2241-0967
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com