รายนามบุคคลที่มีความสำคัญต่อสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

คุณแดง นานา
คุณแดง นานา
 • เป็นประธานจัดการแข่งขันถ้วยคิงส์คัพ พ.ศ. 2531
 • เป็นที่ปรึกษาสมาคมสนุ้กเกอร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531
คุณธนิต ตันติเมธ
 • เป็นผู้จัดการทีมสนุ้กเกอร์ พ.ศ. 2530
 • เป็นผู้สนับสนุนทีมนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2528
คุณธนิต ตันติเมธ
Tom Moran
Tom Moran
 • เป็นผู้จัดการให้ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2539
คุณมอริส เคอร์
 • เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสนุ้กเกอร์ในไทย พ.ศ. 2526
 • เป็นผู้ก่อตั้งสมาพันธ์เอเชีย พ.ศ. 2529
 • เป็นนายกสมาคมสนุ้กเกอร์คนแรก พ.ศ. 2526
 • เป็นนายกสมาพันธ์เอเชียคนแรก พ.ศ. 2529
 • เป็นผู้จัดสนุ้กเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งแรก หลังจากที่ว่างเว้นไป 13 ปี
 • เป็นผู้ผลักดันนักกีฬาไปสู่มืออาชีพ
คุณมอริส เคอร์
คุณสินธุ พูนศิริวงศ์
คุณสินธุ พูนศิริวงศ์
 • Life Member ของสหพันธ์บิลเลียดและสนุ้กเกอร์นานาชาติ (Life Member, the International Billiards & Snooker Federation ‐ IBSF) พ.ศ. 2534
 • กรรมการของสมาคมบิลเลียด และสนุ้กเกอร์อาชีพโลก (Director, the World Professional Billiards & Snooker Association ‐ WPBSA) เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่เป็นกรรมการของสมาคม พ.ศ. 2537 - 2541
 • นายกสหพันธ์บิลเลียดและสนุ้กเกอร์แห่งเอเชีย (President, the Asian Billiards & Snooker Federation ‐ ABSF ต่อมาปี 2541 เปลี่ยนชื่อเป็น The Asian Confederation of Billiards Sports ‐ ACBS) กรกฎาคม พ.ศ. 2537 - 2539
 • ประธานคิวสปอร์ตโลก (President ‐ WCBS) ธันวาคม 2541 - ตุลาคม 2543
 • นายกสมาพันธ์คิวสปอร์ตแห่งเอเชีย (President, the Asian Confederation of Billiards Sports ‐ ACBS) กรกฎาคม พ.ศ. 2543 - 2545
 • รองประธานคิวสปอร์ตโลก (Vice President the World Confederation of Billiard Sports , WCBS) ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 2545
 • นายกสมาคมสนุ้กเกอร์แห่งประเทศไทย (President, the Snooker Association of Thailand ‐ TSAT) ตุลาคม พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน
คุณโอภาส เลิศพฤกษ์
 • นายกสมาพันธ์สนุ้กเกอร์แห่งเอเชีย พ.ศ. 2531
 • ประธานผู้ตัดสินท่านแรกแห่งเอเชีย พ.ศ. 2536
คุณโอภาส เลิศพฤกษ์
คุณศักดา รัตนสุบรรณ
คุณศักดา รัตนสุบรรณ
 • เป็นผู้ผลักดัน เผยแพร่ข่าวสารกีฬาสนุ้กเกอร์ ให้คนไทยได้รู้จักในนามคิวทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
 • เป็นผู้ค้นพบนักสนุ้กเกอร์ดาวเด่นแทบทุกคน และมีส่วนเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุน วัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) ให้เข้าสู่วงการสนุ้กเกอร์โลก
 • Cue Thong (Golden Cue) magazine
คุณสุรศักดิ์ วีระพงษ์
 • Referee Control Panel ของ ACBS ปี พ.ศ. 2535
 • Board Member ของ ACBS ปี พ.ศ. 2543
คุณสุรศักดิ์ วีระพงษ์
Go to www.cuethong.com