รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
ปี 2565-ปัจจุบัน

นายสุนทร จารุมนต์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุนทร จารุมนต์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศักดา รัตนสุบรรณ
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : แม็กซ์-บี สนุกเกอร์แอนด์พูลเฮ้าส์
นายศักดา รัตนสุบรรณ
พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
ชื่อ - ชื่อสกุล : พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
ชื่อ - ชื่อสกุล : พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ
นายภิมุข สิมะโรจน์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายภิมุข สิมะโรจน์
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายชุมพล บุษราตระกูล
ตำแหน่ง : เลขาธิการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : แม็กซ์-บี สนุกเกอร์แอนด์พูลเฮ้าส์
นายชุมพล บุษราตระกูล
นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายณัฐนิติธร จิรากุลธัญสิริ
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชา
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ สุภาพรพงษ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายฟราริต จารุมนต์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
นายฟราริต จารุมนต์
นายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี
ตำแหน่ง : กรรมการกลางและประธานการจัดการแข่งขัน
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมอัสสัมชัญ
นายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายทศพร ศักดิ์สงวนมนูญ
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายติณณ์ วุฒิธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายธิชัยยุทธ์ ตั้งธนธัญเอก
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายธิชัยยุทธ์ ตั้งธนธัญเอก
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศรชัย ครุจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
นายอเนกธนา แสงนิล
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอเนกธนา แสงนิล
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สโมสรราชพฤกษ์
Go to www.cuethong.com