รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
ปี 2561-ปัจจุบัน

นายสุนทร จารุมนต์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุนทร จารุมนต์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายฐาปบุตร ชมเสวี
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายบริหารและบุคลากร
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายฐาปบุตร ชมเสวี
นายศักดา รัตนสุบรรณ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศักดา รัตนสุบรรณ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันและคัดเลือกนักกีฬา
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายกฎระเบียบและพิจารณาโทษ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมรุกขชาติ
พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
นายสุรพล อุทินทุ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุรพล อุทินทุ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายประสานงานองค์กร
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายธัชนาถ ทองประกอบ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายงบประมาณ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายธัชนาถ ทองประกอบ
นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน
ตำแหน่ง : เลขาธิการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สโมสร Cue Bar Pool Club
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา
นายฟราริต จารุมนต์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายฟราริต จารุมนต์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายพจน์ พิชัยสนิธ
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
นายพจน์ พิชัยสนิธ
นายรัชพล ภู่โอบอ้อม
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายรัชพล ภู่โอบอ้อม
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี
ตำแหน่ง : ประธานผู้ตัดสิน
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี
นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com