ประวัติและความเป็นมา การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน
(Thailand Ranking Circuit)

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสม เพื่อพัฒนาไปสู่ นักกีฬาอาชีพ (Thailand Ranking Circuit) โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ภายในประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับอาชีพ ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับสากลก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักกีฬาสามารถสั่งสมประสบการณ์ และฝีมือในการเล่น ยิ่งนักกีฬามีโอกาสเข้าแข่งขันมากเท่าใด ก็จะพัฒนาฝีมือตนเองได้มากขึ้นเท่านั้น การได้แข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์และระดับฝีมือที่แตกต่างกันไป การได้เห็นเทคนิคการเล่นของนักกีฬาอื่นๆ การแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างๆ ไปจากสถานที่ฝึกซ้อมตามปกติ ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้นักกีฬานำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงข้อดี ข้อเสีย เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นของตนเองให้สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้เลี้ยงชีพให้กับนักกีฬาด้วย นอกเหนือจากภาครัฐแล้ว สมาคมฯยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเข้ามาให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาอีกด้วย

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยในปีแรกจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการละกว่า 90 คน ปีที่ 2 สมาคมฯ จึงเพิ่มการแข่งขันเป็น 6 รายการ จบการแข่งขันในปีที่ 3 (พ.ศ. 2547) มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 140 คน ดังนั้น ในปีที่ 4 (พ.ศ. 2548) สมาคมฯ จึงแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ดิวิชั่น คือ ดิวิชั่น 1 (จัดแข่ง 6 รายการ ซึ่งกำหนดให้รายการที่ 6 เป็น “รายการชิงแชมป์ประเทศไทย” ของทุกปีถัดไป) เป็นการแข่งขันของนักสนุกเกอร์อันดับ 1 - 64 และดิวิชั่น 2 (จัดแข่ง 5 รายการ) เป็นการแข่งขันของนักสนุกเกอร์อันดับ 65 ขึ้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักสนุกเกอร์รุ่นใหม่ได้ฝึกฝีมือ รวมทั้งสมาคมฯ สามารถเฟ้นหานักกีฬา “ดาวรุ่ง” ที่จะเป็นกำลังสำคัญในทีมสนุกเกอร์ไทยในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 ดิวิชั่น รวมเกือบ 300 คน

เพื่อเผยแพร่กีฬาสนุกเกอร์ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค และกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนหันมาสนใจดู หรือเล่นกีฬาสนุกเกอร์มากยิ่งขึ้น ในปี 2554 สมาคมฯ จึงได้เพิ่มการแข่งขันฯ ดิวิชั่น 1 จาก 6 เป็น 7 รายการ โดยทุกรายการมีการถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศทางสยามกีฬาทีวี และรอบชิงชนะเลิศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ได้เชิญนักสนุกเกอร์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง นักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพระดับโลกที่สหราชอาณาจักร เช่น รัชพล ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) มาร่วมแข่งขันในฐานะนักกีฬาไวล์การ์ดในรายการที่ 1 - 6 รายการละ 3 - 4 คน เพื่อให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาฝีมือและสั่งสมประสบการณ์ในการแข่งขันกับนักสนุกเกอร์ต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นักสนุกเกอร์ไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในการแข่งขันระดับนานาชาติ เริ่มจาก อรรถสิทธิ์ มหิทธิ แชมป์โลก ปี 2550, เทพไชยา อุ่นหนู แชมป์โลก ปี 2551, เดชาวัต พุ่มแจ้ง แชมป์โลก ปี 2553, นพพล แสงคำ แชมป์เยาวชนโลก ปี 2552, ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ แชมป์เยาวชนโลก ปี 2554, อิศรา กะไชยวงษ์ แชมป์เอเซีย ปี 2549 และ 2553, สุพจน์ แสนหล้า แชมป์เอเซีย ปี 2550, รัชพล ภู่โอบอ้อม ปี 2552, ภาสกร สุวรรณวัฒน์ แชมป์เอเซีย ปี 2554

Go to www.cuethong.com