ระเบียบการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2562
(Thailand Snooker Ranking Circuit 2019 - Division 1)
สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

«« ก่อนหน้า

7. หลักเกณฑ์การคิดคะแนน

คะแนนสะสมของนักกีฬา จะคิดจาก 10% ของเงินรางวัลที่ได้รับ โดยรายการที่ 1 – 6 จะมีคะแนนสะสม แต่ละรายการเท่ากัน ดังนี้

ชนะเลิศ 20,000 คะแนน
รองชนะเลิศ 8,000 คะแนน
แพ้รอบรองชนะเลิศ 5,000 คะแนน
แพ้รอบ 8 คน 3,000 คะแนน
แพ้รอบ 16 คน 1,650 คะแนน
แพ้รอบ 32 คน 1,100 คะแนน
แพ้รอบ 48 - 64 คน 750 คะแนน

หมายเหตุ : นักกีฬาไวล์การ์ดจะได้รับเงินรางวัลตามรอบที่แข่งขัน แต่จะไม่ได้รับคะแนนสะสม

การแข่งขันรายการที่ 7 (สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย) นักกีฬามีคะแนนสะสมดังนี้

ชนะเลิศ 30,000 คะแนน
รองชนะเลิศ 15,000 คะแนน
แพ้รอบรองชนะเลิศ 7,000 คะแนน
แพ้รอบ 8 คน 4,000 คะแนน
แพ้รอบ 16 คน 2,400 คะแนน
แพ้รอบ 32 คน 1,500 คะแนน
แพ้รอบ 64 คน 1,000 คะแนน

8. เงินรางวัล

รายการที่ 1 - 6 นักกีฬาจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศ 200,000 บาท
รองชนะเลิศ 80,000 บาท
อันดับ 3 - 4 (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท 100,000 บาท
อันดับ 5 - 8 (เข้ารอบ 8 คน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท 120,000 บาท
อันดับ 9 - 16 (เข้ารอบ 16 คน) จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 16,500 บาท 132,000 บาท
อันดับ 17 - 32 (เข้ารอบ 32 คน) จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 11,000 บาท 176,000 บาท
อันดับ 33 - 64 (เข้ารอบ 64 คน) จำนวน 32 รางวัลๆ ละ 7,500 บาท 240,000 บาท
เบรกสูงสุด 20,000 บาท
เงินรางวัล รอบ Wildcard จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 16,500 บาท 66,000 บาท
รวม 1,134,000 บาท

รายการที่ 7 (สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย) นักกีฬาจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศ 300,000 บาท
รองชนะเลิศ 150,000 บาท
อันดับ 3 - 4 (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 70,000 บาท 140,000 บาท
อันดับ 5 - 8 (เข้ารอบ 8 คน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท 160,000 บาท
อันดับ 9 - 16 (เข้ารอบ 16 คน) จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 24,000 บาท 192,000 บาท
อันดับ 17 - 32 (เข้ารอบ 32 คน) จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท 240,000 บาท
อันดับ 33 - 64 (เข้ารอบ 64 คน) จำนวน 32 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท 320,000 บาท
เบรกสูงสุด 20,000 บาท
รวม 1,522,000 บาท

9. การแต่งกายของนักกีฬา

9.1 นักกีฬาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันตามแบบสากล
9.1.1 เสื้อเชิร์ตแขนยาวสีพื้น ผูกหูกระต่าย (ห้ามใช้เสื้อที่มีลายฉูดฉาด)
9.1.2 กางเกงขายาวสีเข้มไม่มีลวดลาย
9.1.3 เสื้อเวสต์สีสุภาพ
9.1.4 รองเท้าหนังคัชชูสีดำ หรือน้ำตาลเข้ม
9.2 การติดโลโก้บนเสื้อแข่งขัน
9.2.1 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การติดโลโก้ผู้สนับสนุนของสมาคมฯ บนชุดแข่งขันได้ตามความเหมาะสม
9.2.2 ให้ติดโลโก้ผู้สนับสนุนได้ไม่เกิน 1 ราย โดยไม่นับรวมโลโก้หลักของสมาคมฯ
9.2.3 ขนาดของโลโก้ต้องไม่เกิน 4 ตารางนิ้ว
9.2.4 ห้ามติดโลโก้ผู้สนับสนุนใดๆ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของผู้สนับสนุนหลักของสมาคมฯ
9.2.5 กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุในข้อ 9.2 นี้ จะมีโทษคือ ห้ามลงแข่งขันรายการนั้นๆ และจะไม่ได้รับทั้งเงินรางวัลและคะแนนสะสม

10. การประท้วง

10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อม ค่าธรรมเนียมการประท้วง 500 บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล
10.2 การประท้วงทางเทคนิค ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของ WPBSA
«« ก่อนหน้า
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com