หมวดที่ 2 คำจำกัดความ

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»

1. เฟรม

เฟรมหนึ่งๆ ของสนุ้กเกอร์ประกอบด้วยการเล่นจากไม้แรก ด้วยลูก 1 ชุด ที่ได้กล่าวไว้ในหมวด 3 ข้อ 2 จนกระทั่งจบเฟรมโดย

A. ผู้เล่นฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ขณะอยู่ในเที่ยวแทง
B. เมื่อเหลือเพียงลูกดำลูกเดียวและมีแต้มต่างกันมากกว่า 7 แต้ม
C. ลูกดำลูกสุดท้ายลงหลุมหรือมีการฟาวล์
D. ถูกตัดสินโดยผู้ตัดสินภายใต้ หมวด 3 ข้อ 14 (C2) หรือ หมวด 4 ข้อ 2

2. เกม

“เกม” คือจำนวนเฟรมที่ตกลงกันหรือกำหนดให้ว่าจะต้องเล่น

3. แมทช์

“แมทช์"” คือจำนวนเกมที่ตกลงกันหรือกำหนดให้ว่าจะต้องเล่น

4. ลูกต่างๆ

A. “ลูกขาว” เรียกว่า “ลูกแทง”
B. ลูกแดง 15 ลูกและลูกสี 6 ลูก เรียกว่า “ลูกเป้า”

5. ผู้แทง

ผู้ที่กำลังจะเข้าเล่นหรือกำลังเล่นอยู่จะเป็น “ผู้แทง” และจะเป็นผู้แทงอยู่จนกระทั่งผู้ตัดสินเห็นว่า เขาได้ออกจากโต๊ะไปเมื่อเที่ยวแทงแล้ว

6. การแทง

A. การแทงเริ่มขึ้นเมื่อ “ผู้แทง” แทง “ลูกแทง” ด้วยส่วนของหัวคิว
B. การแทงที่ถูกต้อง ต้องไม่มีการทำผิดกติกา
C. การแทงจะสมบูรณ์เมื่อลูกทุกลูกได้หยุดกับที่แล้ว
D. การแทงอาจจะเป็นการแทง “โดยตรง” หรือ “โดยอ้อม” ก็ได้ดังนี้
1. การแทงโดยตรงคือ การแทง “ลูกแทง” ไปกระทบลูกเป้าก่อนที่จะกระทบคุชชั่น
2. การแทงโดยตรงคือ การแทง “ลูกแทง” ไปกระทบคุชชั่นหนึ่งครั้งหรือมากกว่าก่อนที่จะกระทบลูกเป้า

7. การตบหลัง

การตบหลังเกิดขึ้นเมื่อลูกเป้าภายหลังจากถูกกระทบจากลูกใดลูกหนึ่งโดยไม่มีการทำผิดกติกาลงหลุมไป การทำให้ลูกลงหลุมเรียกว่า “ตบหลัง”

8. เบรค

การทำเบรคคือ จำนวนแต้มที่ทำได้จากการตบหลังต่อเนื่องในเที่ยวแทงเดียวกัน

9. ลูกในมือ

A. ลูกแทงจะเป็นลูก “ในมือ” ต่อเมื่อ
1. ก่อนการเริ่มต้นของทุกๆ เฟรม
2. ลงหลุมไป หรือ
3. ตกโต๊ะ
B. เป็นลูก “ในมือ” จนกว่า
1. จะมีการเล่นอย่างถูกต้องจากลูก “ในมือ” หรือ
2. มีการทำฟาวล์ขณะลูกอยู่บนโต๊ะ
C. ผู้แทงจะเล่นลูก “ในมือ” ได้เมื่อลูกแทงอยู่ในลักษณะข้างบนนี้

10. ลูกที่อยู่ในการเล่น

A. “ลูกแทง” เป็นลูกในการเล่นเมื่อไม่ใช่ลูก "ในมือ"
B. ลูกเป้าทั้งหลายเป็นลูกในการเล่น จากตอนเริ่มต้นเฟรมจนกระทั่งลงหลุมไปหรือถูกทำตกโต๊ะ
C. ลูกสีจะกลับมาเป็นลูกในการเล่นอีก เมื่อได้นำกลับมาตั้งจุด
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com