ศัพท์เทคนิค

ถัดไป »»
# คำศัพท์ คำแปล / ความหมาย
1 ANCILLARY อุปกรณ์ต่างๆโดยปรกติจะมีอยู่กับโต๊ะมาตรฐาน เพื่อใช้ประกอบ เมื่อผู้เล่นไม่สะดวกในการแทง ประกอบด้วย
1. เรสสั้น-เรสกลาง-เรสยาว
2. เรสโก่งมีทั้งสิ้น 3 แบบ
3. ตัวต่อปรับระยะสั้น-ยาวของคิว
2 BALL ลูกต่างๆจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52.5 มม. โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.05 มม. จะต้องมีน้ำหนักเท่ากัน โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 3 กรัม ต่อ 1 ชุดจำนวนลูกทั้งหมดจะมี 22 ลูก โดยแบ่งเป็นลูกขาว1ลูก และลูกเป้า 21 ลูก แยกเป็นลูกแดง 15 ลูก มีค่าลูกละ 1 แต้ม ลูกสี 6 ลูก ประกอบด้วยลูกเหลืองมีค่า 2 แต้ม, ลูกเขียวมีค่า 3 แต้ม, ลูกน้ำตาลมีค่า 4 แต้ม, ลูกน้ำเงินมีค่า 5 แต้ม, ลูกชมพูมีค่า 6 แต้ม และลูกดำมีค่า 7 แต้ม
3 BALL IN HAND ลูกในมือ ลูกแทงจะเป็นลูก “ในมือ” ต่อเมื่อ
1. ก่อนการเริ่มต้นของทุกๆเฟรม
2. ลงหลุมไป หรือ
3. ตกโต๊ะเป็นลูก “ในมือ” จนกว่า
3.1 จะมีการเล่นอย่างถูกต้องจากลูก “ในมือ” หรือ
3.2 จะมีการทำฟาวล์ขณะลูกอยู่บนโต๊ะผู้แทงจะเล่นลูก “ในมือ” ได้ เมื่อลูกแทงอยู่ในลักษณะข้างบนนี้
4 BALL IN PLAY ลูกที่อยู่ในการเล่น
1. “ลูกแทง” เป็นลูกในการเล่นเมื่อไม่ใช่ลูก “ในมือ”
2. ลูกเป้าทั้งหลายเป็นลูกในการเล่น จากตอนเริ่มต้นเฟรมจนกระทั่งลงหลุมไปหรือถูกทำตกโต๊ะ
3. ลูกสีจะกลับมาเป็นลูกในการเล่นอีก เมื่อได้นำกลับมาตั้งจุด
5 BALL MARKER อุปกรณ์ที่ใช้กำหนดตำแหน่งของลูก ในกรณีที่มีความจำเป็น จะต้องเอาลูกที่อยู่ในการเล่นขึ้นมาทำความสะอาด
6 BALL ON ลูกใดที่อาจจะถูกกระทบอย่างถูกต้อง โดยลูกแทงเป็นลูกแรกหรือลูกใดๆก็ตามที่อาจจะถูกตบหลัง ลงหลุมได้เรียกว่าเป็น “ลูกในเที่ยวแทง”
7 BALK LINE เส้นตรงซึ่งลากห่างจากขอบและขนานกับคุชชั่นล่าง 29 นิ้ว ( 737 มม. ) เรียกว่า “เส้นเมือง” และเนื้อที่ที่อยู่ระหว่างเส้นกับขอบคุชชั่นล่างเรียกว่า “ในเมือง”
8 BLACK SPOT คือ ตำแหน่งของจุดดำ
9 BOTTOM POCKET คือ หลุมมุมล่าง
10 BREAK การทำเบรคคือ จำนวนแต้มที่ทำได้จากการตบหลังต่อเนื่องในเที่ยวแทงเดียวกัน
11 BRIDGE HAND การวางมือตามมาตรฐาน
12 BROWN SPOT คือ ตำแหน่งของจุดน้ำตาล
13 CANNON เป็นการแทงให้ลูกขาวหลังจากกระทบลูกเป้าลูกที่หนึ่งแล้ว ยังคงวิ่งไปกระทบลูกเป้าลูกที่สอง (ในบิลเลียดได้สองแต้ม)
14 CENTER POCKET หลุมกลาง ( มี 2 หลุม )
15 CENTER SPOT คือ ตำแหน่งของจุดน้ำเงิน
16 CENTURY BREAK คือ การทำแต้มได้ตั้งแต่ 100 แต้ม ขึ้นไปในการแทงไม้เดียว
17 COMBINATION ลูกสื่อ นอกจากจะใช้คำว่า ลูกสื่อแล้ว การอธิบายความจะพูดว่า เป็นลูกบังคับลง
18 CUE คิวที่ใช้ในการเล่นต้องไม่สั้นกว่า 3 ฟุต ( 914 มม. ) และจะต้องไม่มีรูปร่างลักษณะทั่วไป แตกต่างไปจากที่ใช้กันอยู่เป็นปกติ
19 CUE BALL คือ ลูกขาวที่ใช้เป็นลูกแทง
20 CUSHION ปกติ จะใช้ทับศัพท์ แต่ภาษาพูดจะใช้คำว่า ชิ่ง
21 DRAG SHOT เป็นการแทงลูกขวาตรงตำแหน่ง 6 นาฬิกาอย่างไม่แรงนักเพื่อบังคับให้ลูกขาววิ่งให้เป็นเส้นตรงมากที่สุด
22 FOLLOW THROUGH ลักษณะการแทง / หรือออกคิวอันเป็นมาตรฐาน
23 FORCED OF THE TABLE ลูกที่ตกโต๊ะ คือลูกลูกที่ไม่หยุดอยู่บนพื้นโต๊ะหรือลงหลุมไป
24 FOUL “ฟาวล์” คือการทำผิดต่างๆตามกติกา
25 FOUL AND MISS ผู้แทงจะต้องพยายามแทงให้ถูกลูกในเที่ยวแทง ถ้าผู้ตัดสินเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนกติกาจะประกาศ FOUL AND MISS เว้นแต่เป็นสถานการณืที่ไม่สามารถจะแทงให้ถูกลูกในเที่ยวแทงได้ ให้สันนิษฐานว่าผู้เล่นตั้งใจที่จะแทงให้ถูกลูกแล้ว
26 FRAME จำนวนของเฟรม จะใช้เป็นตัวกำหนดการแพ้-ชนะของเกมส์
27 FREE BALL ลูกฟรีบอล คือ ลูกที่ผู้แทงเลือกให้เป็นลูกในเที่ยวแทง เมื่อมีการ “สนุกเกอร์” หลังการทำ “ฟาวล์”
28 FULL BALL การแทงเต็มใบ
29 GAME คือ จำนวนเฟรมที่ตกลงกันหรือกำหนดให้ว่าจะต้องเล่นในการแข่งขัน ผู้ที่ทำเฟรมชนะได้ครบก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมส์นั้นเช่น การแข่งขันกำหนดให้เป็นแบบ ดีที่สุดใน 9 เฟรม หมายความว่า ผู้เล่นฝ่ายที่ทำเฟรมชนะได้ 5 เฟรมก่อนจะเป็นผู้ชนะดังนั้น ผลการแข่งขัน อาจจะเป็นได้ ดังนี้ 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4
30 GREEN SPOT คือ ตำแหน่งของจุดเขียว
31 GRIP การจับคิวแบบมาตรฐาน
32 HALF BALL การแทงครึ่งใบ
33 IN - OFF คือ การแทงเปลี่ยน หมายความว่าเป็นการแทงให้ลูกขาว หลังจากกระทบกับลูกเป้าแล้ววิ่งลงหลุมไป ในสนุ้กเกอรเป็นการฟาวล์แต่ในบิลเลียดเป็นการทำแต้ม
34 JUMP SHOT ลูกกระโดดเกิดขึ้นเมื่อลูกแทงข้ามเหนือของลูกเป้า ไม่ว่าจะกระทบลูกนั้นมาก่อนหรือไม่
ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com