รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 7 - 17 มกราคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 19 - 29 มกราคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
วันที่แข่งขัน : 22 - 30 มกราคม 2562
สถานที่แข่งขัน : ณ จังหวัดนครสวรรค์
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 รอบ 16 คน
วันที่แข่งขัน : 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : พูล 9 ลูก ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
วันที่แข่งขัน : 3 - 9 มีนาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสรสปอร์ตแมน
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 รอบ 16 คน
วันที่แข่งขัน : 11 - 16 มีนาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดสงขลา
รายการแข่งขัน : บิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
วันที่แข่งขัน : 26 - 29 มีนาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : สนุกเกอร์เยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 31 มีนาคม - 11 เมษายน 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 รอบ 16 คน
วันที่แข่งขัน : 22 - 27 เมษายน 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดลพบุรี
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
วันที่แข่งขัน : 10 - 20 พฤษภาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : ณ จังหวัดบุรีรัมย์
รายการแข่งขัน : 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 15 - 26 พฤษภาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 รอบ 16 คน
วันที่แข่งขัน : 3 - 8 มิถุนายน 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดเชียงใหม่
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 9 - 19 มิถุนายน 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 รอบ 16 คน
วันที่แข่งขัน : 8 - 13 กรกฎาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดขอนแก่น
รายการแข่งขัน : สนุกเกอร์หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 17 - 20 กรกฎาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบ 32 คน
วันที่แข่งขัน : 23 - 27 กรกฎาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 รอบ 16 คน
วันที่แข่งขัน : 5 - 10 สิงหาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดระนอง
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 1 รายการที่ 7 รอบคัดเลือก
วันที่แข่งขัน : 1ุ6 - 27 สิงหาคม 2562
สถานที่แข่งขัน : สโมสร ที บี ซี กรุงเทพฯ
รายการแข่งขัน : Sangsom 6 Red World Championship 2019
วันที่แข่งขัน : 2 - 7 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขัน : ณ บีซีซีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5
รายการแข่งขัน : P80 – True BuriRam Cup 2019 (สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย)
วันที่แข่งขัน : 16 - 21 กันยายน 2562
สถานที่แข่งขัน : จังหวัดบุรีรัมย์
Go to www.cuethong.com