Profile :

ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Taweesap Kongkitchertchoo
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รองเเชมป์ Betway Championship 2020
- รอบ 4 คน เยาวชนชิงเเชมป์ประเทศไทย ปี 2563
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 2 จ.พังงา ปี 2564
Go to www.cuethong.com