Profile :

กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย กฤษณัส เลิศสัตยาทร
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Kritsanut Lertsattayathorn
ฉายา : นุ้ก สงขลา
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 4 คน - 1 รายการ ปี 2553 ดิวิชั่น 2
- เข้ารอบ 8คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 4 ปี 2553
- แชมป์เยาวชนของสยามกีฬา ปี 2547
- รองแชมป์ เวียงตากแสงโสม 6 แดง รายการที่ 2 ที่ จ.ตาก ปี 2554
- แชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3 ปี 2554
(ชนะ ต้ึม ชลบุรี 4-1)
- แชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 4 ปั 2554
(ชนะ จิ๊บ โพธิ์สามต้น 4-0)
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 7 ที่ จ.อุบลฯ ปี 2554 (ขณะเป็นนักกีฬา ดิวิชั่น 2)
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2555
- เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 6 ที่ จ.อุบลฯ ปี 2556
- รองแชมป์สนุกเกอร์ประเทศไทย ที่ จ.นครราชสีมา ปี 2556
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 1 ทรู ปากน้ำโพ คัพ ปี 2557 ที่ จ.นครสวรรค์
- แชมป์ รายการที่ 2 ทรู นครปฐม คัพ ปี 2557 ที่ จ.นครปฐม
- เข้ารอบรองชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์เอเชีย 2014 ณ กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน
- แชมป์ การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ประจำปี 2558 ที่จังหวัดนครสวรรค์
- เข้ารอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 1รายการที่ 3 ปี 2558
- เหรียญเงินสนุกเกอร์ ประเภทคู่ กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2558
- รองแชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ปี 2559
- แชมป์สนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2559
- รองแชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
- แชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562
- แชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ที่จังหวัดขอนแก่น ปี 2562
- แชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ที่จังหวัดระนอง ปี 2562
- เหรียญทอง สนุกเกอร์เดี่ยว กีฬาซีเกมส์ ปี 2562 ที่ ประเทศฟิลิปปินส์
- รองแชมป์ 6 แดง ประเทศไทย ปี 2563
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2563 ที่ จ.สงขลา
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2563 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2563 ที่ จ.นครสวรรค์
- แชมป์ประเทศไทย ที่ ปี 2563 จ.จันทบุรี
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 ปี 2564 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
- รองแชมป์ 6 แดง ประเทศไทย 3 สมัย ปี 2557, 2563 และ ปี 2565
- แชมป์ติดต่อกัน 4 รายการ รายการที่ 4-7 ที่ จ.สงขลา
- แชมป์รายการที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565
- เข้ารอบ 4 คน รายการ Asia Oceania Q School รายการที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ปี 2022
Go to www.cuethong.com