Profile :

สันติภาพ วงศ์มหาชัย (กิ๊ก พิษณุโลก)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สันติภาพ วงศ์มหาชัย
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Suntipab Wongmahachai
ฉายา : กิ๊ก พิษณุโลก
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ รายการน้องพร 6 แดง 4 สมัย
- รอบ 32 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2561
- แชมป์แสงโสม 6 แดงโอเพ่น ปี 2562 ที่ จ.นครราชสีมา
- แชมป์ชบา 32 เซียน ปี 2563
Go to www.cuethong.com