Profile :

สันติภาพ อิ่มบุญสุ (กิ๊ก พิษณุโลก)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สันติภาพ อิ่มบุญสุ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Suntipab AIM-Boont Su
ฉายา : กิ๊ก พิษณุโลก
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ รายการน้องพร 6 แดง 4 สมัย
- รอบ 32 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2561
- แชมป์แสงโสม 6 แดงโอเพ่น ปี 2562 ที่ จ.นครราชสีมา
- แชมป์ชบา 32 เซียน ปี 2563
- รอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 ที่ จ.ขอนแก่น ปี 2563
- รอบ 16 คน 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2565
Go to www.cuethong.com