Profile :

พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ (ปริ๊นซ์ ศิษย์ต่าย)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Phichaiyut Eamsiriluk
ฉายา : ปริ๊นซ์ ศิษย์ต่าย
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 2 ปี 2551 แพ้ แบน สงขลา
- เคยขึ้นดิวิชั่น 1 ปี 2552
- เข้ารอบ 16 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
(แพ้ ชินภัทร คำสัตย์ 1-4 เฟรม)
- เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5 ปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการ ที่ 1 ปี 2560
- รอบ 32 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2563
Go to www.cuethong.com