Profile :

ปริพล สมบุญ (ต้น พระราม 3)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ปริพล สมบุญ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Palipon Sombun
ฉายา : ต้น พระราม 3
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์การแข่งขันที่โต๊ะเซ็นหลุยส์ - เข้ารอบ 8 คน สนุกเกอร์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2555 - เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2 และรายการที่ 3 ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com