Profile :

สิทธิชัย เชี่ยวชาญ (เอิร์ธ สีนิล)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สิทธิชัย เชี่ยวชาญ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Sittichai Chiewchan
ฉายา : เอิร์ธ สีนิล
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2553
- เหรียญทอง กีฬานักเรียนนักศึกษา ที่ จ.เพชรบุรี ปี 2554 คู่-ทีม กรุงเทพฯ
- เหรียญทองประเภททีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2553 จ. เพชรบูรณ์
- เข้ารอบ 8 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
- เข้ารอบ 16 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
-แชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ปี 2556
- แชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2556
- เข้ารอบ 4 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2556
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- รองแชมป์ เยาวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557
- รองแชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
- รองแชมป์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
- รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2562 ที่ จ.บุรีรัมย์
Go to www.cuethong.com