Profile :

อภิสิทธิ์ หมู่มาก (โดม ศิษย์อิฐ)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย อภิสิทธิ์ หมู่มาก
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Apisit Moomak
ฉายา : โดม ศิษย์อิฐ
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 8 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย อายุไม่เกิน 20 ปี 2558
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5 ประจำปี 2558
- เหรียญทอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ "นครศรีธรรมราชเกมส์" ปี 2559
- เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ปี 2559
- เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ปี 2559
- เข้ารอบ 16 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560
- เข้ารอบ 32 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2560
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com