Profile :

เทตสูญ่า คูวาตะ (จิน ศิษย์ต่าย)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เทตสูญ่า คูวาตะ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Tetsuya Kuwata
ฉายา : จิน ศิษย์ต่าย
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
- รองแชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 ปี 2556 - เข้ารอบ 32 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2 และ รายการที่ 3 ปี 2556 -เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 - รองแชมป์สนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 2 รายการที่ 2 ปี 2558 - แชมป์สนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 2 รายการที่ 3 ปี 2558
Go to www.cuethong.com