Profile :

เดชาวัต พุ่มแจ้ง (แจ็ค สระบุรี)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เดชาวัต พุ่มแจ้ง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dechatwat Poomjang
ฉายา : แจ็ค สระบุรี
เล่นกีฬาประเภท : พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4 ที่ จ. จันทบุรี ปี 2552
- แชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2 ที่ จ. สุพรรณบุรี ปี 2554
- รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2546 และ 2547
- รองแชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1 ที่ จ. ลพบุรี ปี 2554
- เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ ที่กวางเจา ปี 2553 -ประเภทเดี่ยว
- แชมป์สมัครเล่นโลกคนที่ 7 ของประเทศไทย ปี 2553 ที่ประเทศซีเรีย
- แชมป์ 6 แดงประเทศไทย ปี 2555
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com