Profile :

นพพล ทำสวน

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย นพพล ทำสวน
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Noppon Thamsuan
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 4 รายการ ปี 2556 - เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com