Profile :

บุญดี เกิดรุ่งเรือง (เก๋ บ้านเป็ด)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย บุญดี เกิดรุ่งเรือง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Boondee Kerdrungrueng
ฉายา : เก๋ บ้านเป็ด
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
Go to www.cuethong.com