Profile :

ธนาดล ผมประทุม

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ธนาดล ผมประทุม
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 3 และรายการที่ 4 ปี 2556 - เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com