Profile :

ทศพร จิวะเกียรติ

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ทศพร จิวะเกียรติ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : thotsapron jiwakiat
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2555 - เข้ารอบ 4 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com