Profile :

เพชรชัย กรรมภาษี

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เพชรชัย กรรมภาษี
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Petchchai Kampasi
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 4 รายการ ปี 2555 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com