Profile :

ธวัช สุจริตธุระการ (วัช หาดใหญ่)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ธวัช สุจริตธุระการ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Thawat Sujaritthurakarn
ฉายา : วัช หาดใหญ่
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, บิลเลียด
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 8 คน - ดิวิชั่น 1 / 2 รายการ - เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2556 ที่ จ. อุบลราชธานี - เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556 บิลเลียด - - รองแชมป์ ประเทศไทย 4 สมัย ปี 2546, 2548, 2549, 2551, - แชมป์ประเทศไทย 3 สมัย ปี 2547 ปี 2550 และปี 2556 - รองแชมป์เอเซีย ที่ประเทศ กาตาร์ ปี 2549 - เข้ารอบ 16 คน / 2 ครั้ง บิลเลียดชิงแชมป์โลกที่ ประเทศอินเดีย ปี 2551 และที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2552 - เหรียญทอง บิลเลียดประเภทคู่ กีฬาซีเกมส์ ที่ ประเทศลาว ปี 2552 - เหรียญเงิน บิลเลียดเดี่ยว กีฬาซีเกมส์ที่ จ. นครราชสีมา ปี 2550 - เหรียญทองแดง บิลเลียดประเภทคู่ กีฬาซีเกมส์ ที่ จ. นครราชสีมา ปี 2550 - เหรียญเงิน บิลเลียดเดี่ยว กีฬาซีเกมส์ที่ ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2548 - เหรียญทอง บิลเลียดเดี่ยว กีฬาซีเกมส์ที่ ประเทศเวียดนาม ปี 2546 - เหรียญทอง บิลเลียดเดี่ยว กีฬาซีเกมส์ที่ ประเทศมาเลเซีย ปี 2544 - เหรียญทอง ประเภทคู่ กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2554 - เหรียญเงิน ประเภทคู่ บิลเลียด ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ เมืองเนบิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ ปี 2556 - เหรียญทองบิลเลียด ประเภททีม กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2558 - แชมป์บิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com