Profile :

มงคล จูยิ้ม

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย มงคล จูยิ้ม
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mongkol Juyim
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 3 รายการ ปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 3 รายการ ปี 2556
- รอบ 32 คน การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559
- รอบ 8 คน การแข่งขันดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 และรายการที่ 6 ปี 2563, รอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2563 จ.นครสวรรค์
Go to www.cuethong.com