Profile :

สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง (ขวัญ สระบุรี)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Suchakree Poomjang
ฉายา : ขวัญ สระบุรี
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- 2 เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ที่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเภทเดี่ยว และทีม
- รองแชมป์เยาวชนโลก ปี 2538 ที่ประเทศสิงคโปร์
(แพ้ อลัน เบอร์เน็ตต์ 6-10 เฟรม)
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการ "สิงห์มาสเตอร์ 97" ปี 2540
(ชนะ เต่า หลังสวน 8-7 เฟรม + เบรคสูงสุด 131 แต้ม)
- รองแชมป์ดิวิชั่น 1 ที่ จ. สุพรรณบุรี ปี 2552
- รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
(แพ้ เทพไชยา อุ่นหนู 0-5 เฟรม)
- รางวัลเบรคสูงสุด 143 แต้ม ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 ปี 2555
- รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2555
(แพ้ ประมวล จันทร์ทัด 5-4 เฟรม)
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ที่ จ.สุพรรณบุรี ปี 2556
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 แสงโสม สระบุรี คัพ ปี 2556 ที่ จ.สระบุรี
(ชนะ นพดล นภจร 5-4 เฟรม)
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 แสงโสม อุบลราชธานี คัพ ปี 2556 ที่ จ. อุบลราชธานี (ชนะ อิศรา กะไชยวงษ์ 5-3)
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- แชมป์ รายการที่ 1 ทรู นครสวรรค์ คัพ ปี 2557 ที่ จ. นครสวรรค์ (ชนะอรรถสิทธิ์ มหิทธิ 5-2)
- เข้ารอบ 8 คน รายการที่ 2 ทรู นครปฐม คัพปี 2557 ที่ จ. นครปฐม
- เข้ารอบ 8 คน รายการที่ 3 ทรู สุพรรณบุรี คัพ ปี 2557 ที่ จ.สุพรรณบุรี
- แชมป์ รายการที่ 4 ทรู สระบุรี ปี 2557 ที่ จ. สระบุรี (ชนะ นพพล แสงคำ 4-2)
- แชมป์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559
- แชมป์ 6 แดง ประเทศไทย ปี 2563
- แชมป์ 6 แดง ประเทศไทย 2 สมัย ปี 2559 และปี 2563
- แชมป์รายการที่ 2 จ. พังงา ปี 2564
Go to www.cuethong.com