Profile :

ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ (เก้า ปากน้ำ)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Supawat Kiattisat
ฉายา : เก้า ปากน้ำ
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เคยเข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 - 1 รายการ ปี 2552 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2553 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 3 รายการ ปี 2555
Go to www.cuethong.com