Profile :

ตะวัน พูลทอง (โย่ จันท์)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ตะวัน พูลทอง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Tawan Pooltong
ฉายา : โย่ จันท์
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เหรียญเงินประเภททีม ในการคัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่ จ. ปทุมธานี ปี 2553 - เหรียญทองแดง ประเภททีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตถ์เกมส์ ปี 2554 - ตกรอบแรก สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553 - เข้ารอบ 4 คน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557
Go to www.cuethong.com