Profile :

เอกรัฐ ธนานนท์

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เอกรัฐ ธนานนท์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Ekkarat Thananon
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ปี 2555
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ปี 2555
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2,4 และรายการที่ 5 ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1ิ ปี 2557

-เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิววิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2562
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 7 ปี 2564
Go to www.cuethong.com