Profile :

พีร ปานประยูร (จิ๊บ โพธิ์สามต้น)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย พีร ปานประยูร
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Peera Panprayoon
ฉายา : จิ๊บ โพธิ์สามต้น
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รองแชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2 ปี 2556
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2556
- แชมป์ ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5 ปี 2556
- เข้ารอบ 48 คน รายการชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
- แชมป์ ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ปี 2558
- รอบ 16 ชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2562 จ.บุรีรัมย์
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 ปี 2563
- รอบ 32 การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ปี 2564
Go to www.cuethong.com