Profile :

สันติ นาคจันทร์

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : จ.อ. สันติ นาคจันทร์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Santi Nakjun
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ปี 2554 - เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ปี 2556 - เข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 2 และรายการที่ 5 ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสคมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com