Profile :

ปัณณธร สุขสำราญ (ตัวเล็ก ใส่หมวก)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ปัณณธร สุขสำราญ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Pannatorn Suksamran
ฉายา : ตัวเล็ก ใส่หมวก
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 8 คน 2 ครั้ง ดิวิชั่น 1 - สุพรรณบุรีคัพ ปี 51-52
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 2 ทรู นครปฐม คัพ ปี 2557 ที่ จ.นครปฐม

- รอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 สุพรรณบุรีคัพ ปี 2551 และ ปี 2552
- รอบ 16 คนการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2561
- รอบ 16 คนการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2565
- - รอบ 16 คนการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2565
Go to www.cuethong.com