Profile :

พชร มาเยอะ (จิ๋ว เชียงราย)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย พชร มาเยอะ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Pachara Mayor
ฉายา : จิ๋ว เชียงราย
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์สนุกเกอร์นักเรียน ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ปี 2550
- แชมป์สนุกเกอร์นักเรียน รายการ CAT TELECOM ที่กรุงเทพฯ ปี 2551
- แชมป์ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3 / ปี 2553
- อันดับที่ 3 - สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์เอเซีย ที่ ประเทศอินเดีย ปี 2553
- เข้ารอบ 32 คน การแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก ที่ ประเทศไอร์แลนด์ ปี 2553 (แพ้ แซม เครกี้ 1-5 รอบ 32 คน)
- เข้ารอบ 32 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1 ปี 2554
- เข้ารอบ 48 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2 ปี 2554
- เข้ารอบ 48 คน ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 3 ปี 2554
- ตกรอบแรก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4 ปี 2554
- เข้ารอบ 8 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
(แพ้ อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 6-7 เฟรม - ชิง 2 ดำเฟรมตัดสิน)
- แชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 ประจำปี 2557
- รองแชมป์ดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 ประจำปี 2557
- รอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2560 ณ จ.ลพบุรี
- รองแชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ที่จังหวัดระนอง ปี 2561
- รอบ 8 คน 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2561
- รองชนะเลิศ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 ปี 2562 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
- รอบ 16 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ ปี 2562
- รอบ 8 คน รายการที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2563
Go to www.cuethong.com