Profile :

อำนวยพร โชติพงษ์ (โอ ระยอง)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย อำนวยพร โชติพงษ์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Amnuayporn Chotipong
ฉายา : โอ ระยอง
เล่นกีฬาประเภท : พูล
ผลงานที่ผ่านมา
เหรียญเงินทีมชาติพลู 15 ลูก ซีเกมส์เชียงใหม่ ปี 2538 ทีมชาติเอเซียนเกมส์ที่ กทม. ปี 2541 เหรียญเงินพลู 9 ลูกประเภททีม กีฬาซีเกมส์ที่บรูไน ปี 2542 เหรียญเงิน rotation 61 ซีเกมส์ฟิลิปปิน ปี 2548 เข้ารอบ 8 พลู8 ลูก เอเซียนเกมส์ที่กาตาร์ ปี 2549 ชิงแชมป์ ปทท. ปี 2553 ตกรอบ 16 คน ตกรอบ 4 พลู ชิงแชมป์ ปทท. ปี 2549
Go to www.cuethong.com