Profile :

สิดทิเดด สักเบียง (หนึ่ง มุกดาหาร)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สิดทิเดด สักเบียง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Siththideth Sakbieng
ฉายา : หนึ่ง มุกดาหาร
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 ปี 2551
- เข้ารอบ 8 คน ชิงแชมป์เอเซีย ปี 2553 ที่ จ.จันทบุรี
- เข้ารอบ 16 คน - ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5 ปี 2553 ที่ จ.นครราชสีมา
- เข้ารอบ 16 คน - ชิงชนะเลิศ ประเทศไทย ปี 2553 ที่ จ.หนองคาย
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2555 ที่ จ. ลพบุรี
- เข้ารอบ 16 คน - ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2556 ที่ จ.อุบลฯ
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556
- รอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2560
Go to www.cuethong.com