Profile :

จิรัฏฐ์เดชา สุขทรัพย์ (บิ๊ก เมืองชล)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย จิรัฏฐ์เดชา สุขทรัพย์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Jiratdecha Sooksup
ฉายา : บิ๊ก เมืองชล
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
- รายการแรก ปี 2554 ตกรอบแรก แพ้ 2-3 - รายการที่ 2 ปี 2554 เป็นรายการที่ 2 ที่ลงแข่ง - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 4 รายการ ปี 2555 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556
Go to www.cuethong.com