Profile :

กฤษดา ชุ่มจิตต์ (โฟล์ด รังสิต)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย กฤษดา ชุ่มจิตต์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Krisada Chumjit
ฉายา : โฟล์ด รังสิต
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- ยังไม่เคยผ่านรอบแรก - ลงแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทยปี 2553 - ลงแข่งขันดิวิชั่น 2 รายการสุดท้าย ปี 2553 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2555 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com