Profile :

พุธกานต์ ขิมสุข (พุธ รังสิต)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย พุธกานต์ ขิมสุข
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Putthakarn Kimsuk
ฉายา : พุธ รังสิต
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 16 คนการแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รการ ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ ปี 2556
- 2 เหรียญทอง เยาวชนแห่งชาติ ปี 2558
- 3 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2559
- รอบรองชนะเลิศ ดิวิชั่น 2 รายการที่ 3 ปี 2557
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 และ 6 ปี 2558
- 2 เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561
- แชมป์เยาวชนประเทศไทย ปี 2561
Go to www.cuethong.com