Profile :

ชัยณรงค์ ใจวุฒิ (เก๋ เมืองกาญจน์)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ชัยณรงค์ ใจวุฒิ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Chainarong Jaiwut
ฉายา : เก๋ เมืองกาญจน์
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เพิ่งสมัครแข่งขันรายการที่ 2 ปี 2554 เป็นรายการแรก
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2555
- เข้ารอบ 32 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1 ปี 2556
- เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2 ปี 2556
- ตกรอบ 64 คน ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3 ปี 2556
- เข้าร่วมแข่งขันรายการ สนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- เข้าร่วมแข่งขันสนุกเกอร์ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2556
- รอบ 16 คน 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559
Go to www.cuethong.com