Profile :

มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย มนัสวินษ์ เพชรมาลัยกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : manasawin PHETMALAIKUL
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 8 คน เยาวชนชิงแชมป์อังกฤษ ปี 2020
- รอบ 16 คน World Snooker Federation Open ที่เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ปี 2022
- รองแชมป์ English 6 Red Championship ปี 2022 ที่ ประเทศอังกฤษ
- รองแชมป์พูล 9 ลูก ประเทศไทย ปี 2565
- รอบ 32 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ จ.กรุงเทพ ปี 2565
Go to www.cuethong.com