Profile :

ชาญวุฒิ ปิติพงศ์ภักดี (บาส ยายร่ม)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ชาญวุฒิ ปิติพงศ์ภักดี
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Chanwut Pitipongpakdee
ฉายา : บาส ยายร่ม
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
1. เพิ่งสมัครแข่งขันรายการที่ 2 ปี 2554 เป็นรายการแรก 2. เคยแข่งขันกับ wetsite snooker society ได้ตำแหน่งที่ 2 ปี 2553 ที่ TBC
Go to www.cuethong.com