Profile :

โอภาส สุวรรณราช (ตี๋ พีทีเอส)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย โอภาส สุวรรณราช
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Ophas Suwannarat
ฉายา : ตี๋ พีทีเอส
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ 7 สี - ปี 2535 และปี 2536
- เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่ ปี 2538
- แชมป์ 11 เซียนสยาม
- แชมป์ลิโพฯ
- แชมป์ดาร์ลิ่งสนุกเกอร์
- เข้ารอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2555 ที่ จ.อุบลราชธานี
- เข้ารอบ 8 คน การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2556 จังหวัดลพบุรี
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการปี 2556
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเืศไืทย
- เข้ารอบ 8 คน รายการที่ 2 ทรู นครปฐม คัพ ปี 2557 ที่ จ. นครปฐม
- รอบ 16 คน การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 ปี 2564
Go to www.cuethong.com