Profile :

บรรดิษฐ เขียวสุทธิ (เสือ สอง)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย บรรดิษฐ เขียวสุทธิ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Bundit Kiewsuthi
ฉายา : เสือ สอง
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
1. เคยเข้ารอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 ที่ จ.สุพรรณบุรี ปี 2553
2. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556
3. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทสไทย ปี 2556
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2561
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2563
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 1 ปี 2555
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 ปี 2561
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2563
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 7 ปี 2564
Go to www.cuethong.com