Profile :

วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส (แอม ร้อยครู)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นางสาว วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : waratthanun sukritthanes
ฉายา : แอม ร้อยครู
เล่นกีฬาประเภท : พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 16 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2554
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการปี 2555
- เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555
- เหรียญทองสนุกเกอร์ 6 แดงหญิง กีฬา Asian Indoor & Martial Arts Games ที่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2556
- เข้ารอบ 8 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- รองแชมป์ สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์โลกหญิง ที่สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ปี 2557
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com