Profile :

สิทธิศักดิ์ ใจอารี

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สิทธิศักดิ์ ใจอารี
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Sitthisak Jaiaree
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
1. เข้ารอบ 64 คน ดิวิชั่น 2 ปี 2553 2. รายการที่ 1 ชนะ 1 ครั้ง แพ้ครั้งที่2 3. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2555 4. เข้าร่วมการแข่งขัน สนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 5 รายการ ปี 2556 5. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556 6. เข้าร่วมการแข่งขัน 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556 7. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com