Profile :

ชัชพงศ์ นาสา

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ชัชพงศ์ นาสา
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Chatchapong Nasa
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้าร่วมการแข่งขันรายการที่ 1 ปี 2565 ที่ จ.กาญจนบุรี ในฐานะ wild card จังหวัดเจ้าภาพ
- รอบ 32 คน รายการที่ 7 ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2565
Go to www.cuethong.com