Profile :

ประมวล เนียมคล้าย (บรีส ดอนเมือง)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ประมวล เนียมคล้าย
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Pramual Niamklay
ฉายา : บรีส ดอนเมือง
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เคยลงแข่งขันคัดเลือกโปรเอเซีย - เข้ารอบ 16 คน - สนุกเกอร์สะสมคะแนน ปี 2546 - รายการที่ 5 และอื่น ๆ รวม 6 รายการ -เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
Go to www.cuethong.com