SangSom 6 Red Thailand Championship 2017

แสงโสม สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 Final

SangSom 6 Red Thailand Championship 2017

ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมการแข่งขัน

แบ่งกลุ่ม

คะแนนเฟรม


Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com