การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี 2563 รายการที่ 3 P80 – True Khon Kaen Cup 2020

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี 2563 รายการที่ 3 P80 – True Khon Kaen Cup 2020 ระหว่างวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2563 ณ ฟ้าฝาง สปอร์ตรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมการแข่งขัน

สรุปผลคะแนน

 

Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com