การแข่งขัน พูล 9 ลูก ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563

 การแข่งขัน พูล 9 ลูก ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9  

 

โปรแกรมการแข่งขัน

คะแนนกลุ่มชาย

คะแนนกลุ่มหญิง

 

Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com